RODO (GDPR)

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

przez Fundację Centrum Organizowania Związków Zawodowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Organizowania Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 5/5, KRS 0000649854, NIP: 55252686376, REGON: 36597237000000, e-mail: biuro@cozz.eu, tel. +48 22 828 91 28 wew. 159, zwana dalej COZZ.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie realizacji celów i zadań statutowych COZZ, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega COZZ.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 2.

4. W związku z przetwarzaniem przez COZZ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

* prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,

* prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: biuro@cozz.eu lub pisemnie pocztą, na adres wskazany w pkt 1. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i usług świadczonych przez COZZ.

Centrum Organizowania Związków Zawodowych