O nas


logo-cozz-125x98

Strona Jest Aktualnie w Przebudowie

Centrum Organizowania Związków Zawodowych – COZZ jest fundacją założoną w Polsce w wyniku rezolucji o organizowaniu – „Zmieniamy Europę przez rozbudowę związków zawodowych” – przyjętej przez IV Konferencję UNI Europa w Rzymie.

W tej rezolucji „Działalność organizatorska w Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji” jest jednym z priorytetów strategicznych, zaś na konferencji UNI Europa w Rzymie, jej sektory, grupy i jednostki stowarzyszone, zadeklarowały:

1) zwiększone wsparcie dla istniejących inicjatyw organizatorskich i badanie możliwości rozwijania nowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji.

2) stworzenie Centrum Organizacji Związków Zawodowych we współpracy z innymi federacjami i zainteresowanymi związkami zawodowymi w Europie.

COZZ jest niezależną organizacją pozarządową, łączącą organizatorów i szkoleniowców doświadczonych w kampaniach organizatorskich, zaangażowanych we wspieranie wzrostu
związków zawodowych. COZZ został stworzony do wspierania rewitalizacji i rozwoju związków zawodowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Od trzech lat COZZ z powodzeniem prowadzi pilotażowy program organizatorski oraz liczne szkolenia, warsztaty i konferencje w Polsce w partnerstwie z polskimi i europejskimi związkami zawodowymi stowarzyszonymi w UNI Global oraz UNI Europa.

Zawsze szukamy kontaktu z osobami, które myślą podobnie – pochodzących ze wszystkich dziedzin życia. Jeśli zależy Ci na prawach człowieka w pracy i poza nią i jesteś zainteresowany organizowaniem – proszę skontaktuj się z nami! W COZZ regularnie organizujemy warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy i aktywistów społecznych na terenie całej Polski i Czech i stale też szukamy ludzi, którzy mogliby dołączyć do naszego zespołu.W razie pytań – dzwoń.

Długoterminowym celem Centrum jest rozwinięcie silnej, efektywnej współpracy międzynarodowej związków zawodowych w naszym regionie dla poprawy warunków pracy i powstrzymać proces dumpingu społecznego, zwłaszcza w firmach międzynarodowych i korporacjach.

 

Centrum Organizowania Związków Zawodowych