Centrum Organizowania Związków Zawodowych

O nas

Centrum Organizowania Związków Zawodowych – COZZ jest fundacją założoną w Polsce
w wyniku rezolucji o organizowaniu – „Zmieniamy Europę przez rozbudowę związków
zawodowych” – przyjętej przez IV Konferencję UNI Europa w Rzymie.

W tej rezolucji „Działalność organizatorska w Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji”
jest jednym z priorytetów strategicznych, zaś na konferencji UNI Europa w Rzymie,
jej sektory, grupy i jednostki stowarzyszone, zadeklarowały:

1) zwiększone wsparcie dla istniejących inicjatyw organizatorskich i badanie
możliwości rozwijania nowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji.

2) stworzenie Centrum Organizacji Związków Zawodowych we współpracy z innymi
federacjami i zainteresowanymi związkami zawodowymi w Europie.

COZZ jest niezależną organizacją pozarządową, łączącą organizatorów i szkoleniowców
doświadczonych w kampaniach organizatorskich, zaangażowanych we wspieranie wzrostu
związków zawodowych. COZZ został stworzony do wspierania rewitalizacji i rozwoju
związków zawodowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Od dwóch lat COZZ z powodzeniem prowadzi pilotażowy program organizatorski oraz liczne
szkolenia, warsztaty i konferencje w Polsce w partnerstwie z polskimi i europejskimi
związkami zawodowymi stowarzyszonymi w UNI Global oraz UNI Europa.

Obecnie poszukujemy partnerów w Republice Czeskiej, z którymi moglibyśmy stworzyć
program szkoleń opartych na potrzebach związków (a także przeprowadzić badanie
na temat działalności związków oraz wyzwań, przed jakimi stają), żeby przeprowadzić
szkolenia pro-bono dla partnerskich związków zawodowych.

Długoterminowym celem Centrum jest rozwinięcie silnej, efektywnej współpracy
międzynarodowej związków zawodowych w naszym regionie dla poprawy warunków
pracy i powstrzymać proces dumpingu społecznego, zwłaszcza w firmach międzynarodowych
i korporacjach.